Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Komárno

Zásady ochrany PZ Komárno

Pamiatková zóna Komárno

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu: Ing. Anna Valeková
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Imrich Tóth
Spoluriešitelia: Mgr. Pavel Paterka (archeológia), Ing. Darina Ulrychová, CSc. (zeleň)
Fotodokumentácia: Imrich Tóth
Záverečné korekcie: Anna Valeková
Dátum: 02/2014 – 12/2014

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD NITRA, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra

UPOZORNENIE:Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pramiatkovom úrade v Nitre, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra.

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

Textová časť:

Zásady ochrany Komárno 2014 - textová časť (pdf, 1,30 MB)

Záverečný protokol (pdf, 61 kB)

Dodatok č.1 (pdf, 452 kB)

Historická dokumentácia:

Rytiny (pdf, 2,06 MB)

Mapy (pdf, 2,29 MB)

Pohľadnice a dobové fotografie (pdf, 13,96 MB)

Fotografická dokumentácia:

Pohľady (pdf, 12,03 MB)

Grafická dokumentácia:

Širšie vzťahy (pdf, 7,17 MB)

Vývoj (pdf, 6,95 MB)

Slohová analýza (pdf, 1,62 MB)

Stavebno - technický stav (pdf, 1,34 MB)

Zásady ochrany (pdf, 1,59 MB)

Bloky (pdf, 1,36 MB)

Evidenčné listy:

Evidenčné listy (pdf, 14,34 MB)