Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Turnianska Nová Ves

Zásady ochrany PZ Turnianska Nová Ves

Pamiatková zóna Turnianska Nová Ves
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Košice: Ing. Kristína Markušová
Kolektív spracovateľov: Ing. arch. Eva Šmelková - zodpovedný riešiteľ, Mgr. Martin Horváth - archeológia, Ing. Vladimír Sobota - historická zeleň
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD KOŠICE - pracovisko Rožňava, Betliarska 6, 048 01 Rožňava, 2010

UPOZORNENIE:Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Košice - pracovisko Rožňava, Betliarska 6, 048 01 Rožňava.
Prechod na kontakty KPU
 

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Turnianska Nová Ves - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 1,18 MB)
PZ Turnianska Nová Ves - Záverečné ustanovenia (pdf, 835 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (pdf, 412 kB)
Výkres č. 2 - Vymedzenie územia (pdf, 411 kB)
Výkres č. 3 - Zásady ochrany (pdf, 422 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
Funkčné využitie pamiatkového územia (pdf, 1,47 MB)
Historický a stavebný vývoj územia (pdf, 1,34 MB)
Národné kultúrne pamiatky (pdf, 10,48 MB)
Pamiatkové hodnoty územia I. (pdf, 3,90 MB)
Pamiatkové hodnoty územia II. (pdf, 2,72 MB)
Pamiatkové hodnoty územia III. (pdf, 3,13 MB)
Zásadné urbanistické vývojové etapy (pdf, 1,35 MB)