Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Markušovce

Zásady ochrany PZ Markušovce

Pamiatková zóna Markušovce
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Košice: Ing. Kristína Markušová
Kolektív spracovateľov: Ing. arch. Eva Šmelková - zodpovedný riešiteľ, PhDr. Anton Karabinoš - archeológia, Ing. Vladimír Sobota - historická zeleň
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD KOŠICE - pracovisko Rožňava, Betliarska 6, 048 01 Rožňava, 2011

UPOZORNENIE:Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Košice - pracovisko Rožňava, Betliarska 6, 048 01 Rožňava.
Prechod na kontakty KPU
 

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Markušovce - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 0,97 MB)
PZ Markušovce - Záverečné ustanovenia (pdf, 836 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (pdf, 1,81 MB)
Výkres č. 2 - Vymedzenie územia (pdf, 1,29 MB)
Výkres č. 3 - Zásady ochrany (pdf, 1,09 MB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
Funkčné využitie pamiatkového územia (pdf, 3,32 MB)
Historický a stavebný vývoj územia (pdf, 1,32 MB)
Národné kultúrne pamiatky (pdf, 7,56 MB)
Pamiatkové hodnoty územia (pdf, 10,16 MB)
Zásadné urbanistické vývojové etapy (pdf, 3,28 MB)
Zásady ochrany (pdf, 2,96 MB)