Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Bátovce

Zásady ochrany PZ Bátovce

Pamiatková zóna Bátovce
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Nitra: Ing. Anna Valeková
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD NITRA, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra. 
Prechod na kontakty KPU
 

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Bátovce - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 283 kB)
PZ Bátovce - Záverečné ustanovenia (pdf, 191 kB)
 

MAPY:
PZ Bátovce (pdf, 8,49 MB)
 

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Bátovce - Zoznam fotografických príloh (pdf, 73 kB)
PZ Bátovce - Fotodokumentácia (pdf, 3,25 MB)