Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Nové Mesto nad Váhom

Zásady ochrany PZ Nové Mesto nad Váhom

Pamiatková zóna Nové Mesto nad Váhom
Urbanisticko-historický výskum pamiatkového územia a návrh zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Trenčín: PhDr. Eva Gazdíková
Spracovali: Ing. arch. Lívia Blahová, Mgr. Renáta Kollárová, Ing. arch. Jozef Múdry, PhDr. Alžbeta Podobová, Mgr. Daniela Nipčová - archeológia, Mgr. Martina Orosová - archívny výskum a história, Ivan Radimák - fotodokumentácia
Spolupráca: Ing. Dezider Ďuračka - zeleň
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD TRENČÍN, Hviezdoslavova 1, 911 01 Trenčín, 2006

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Trenčín, Hviezdoslavova 1, 911 01 Trenčín.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Nové Mesto nad Váhom - Urbanisticko-historický výskum pamiatkového územia a návrh zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia (pdf, 774 kB)
PZ Nové Mesto nad Váhom - Záverečné ustanovenia (pdf, 211 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (pdf, 4,09 MB)
Výkres č. 2 - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 1,10 MB)
Výkres č. 3 - Etapy a rozbory urbanistického a stavebného vývoja, archeologické náleziská (pdf, 1,00 MB)
Výkres č. 4 - Rozbory pamiatkových hodnôt objektov a priestorov územia (pdf, 1,06 MB)
Výkres č. 5 - Slohová analýza objektov (pdf, 1,05 MB)
Výkres č. 6 - Stavebno-technický stav objektov (pdf, 1,04 MB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Nové Mesto nad Váhom - Fotodokumentácia (pdf, 5,68 MB)