Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Kysucké Nové Mesto

Zásady ochrany PZ Kysucké Nové Mesto

Pamiatková zóna Kysucké Nové Mesto
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Žilina: Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Riešitelia: Ing. Mariana Lehutová, Ing. arch. Martina Magová, Mgr. Vladimír Majtan, Ing. Miroslava Šichtová, Mgr. Stanislava Repková
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina, 2013

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Kysucké Nové Mesto - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 3,10 MB)
PZ Kysucké Nové Mesto - Záverečné ustanovenia (pdf, 350 kB)
Všeobecné záväzné nariadenie o vyhlásení PZ Kysucké Nové Mesto (pdf, 2,63 MB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy s vymedzením hraníc PZ (pdf, 1,30 MB)
Výkres č. 2 - Územný priemet zásad ochrany pamiatkového územia (pdf, 1,13 MB)
Výkres č. 3 - Výsek z 1. a 2. vojenského mapovania (pdf, 1,02 MB)
Výkres č. 4 - Historická katastrálna mapa z 2. polovice 19. storočia (pdf, 1,25 MB)
Výkres č. 5 - Ortofotomapa (pdf, 534 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
Belanského ulica - východ a juh (pdf, 1,39 MB)
Belanského ulica - západ a ulička (pdf, 1,64 MB)
Námestie Slobody (pdf, 1,32 MB)
Jesenského ulica (pdf, 449 kB)
Kysucká ulica (pdf, 228 kB)
Pivovarská ulica (pdf, 816 kB)
Ulica 1. mája (pdf, 772 kB)
Panorámy (pdf, 893 kB)
Historické fotografie v porovnaní so súčasným stavom (pdf, 3,18 MB)