Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Spišská Belá

Zásady ochrany PZ Spišská Belá

Pamiatková zóna Spišská Belá
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva Semanová
Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Daniela Maximová
Autorská spolupráca: Mgr. Lucia Tatarková, Mgr. Alena Olekšáková, Ing. Eva Semanová, JUDr. Mgr. Gabriel Lukáč
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2012

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov.
Prechod na kontakty KPU

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Spišská Belá - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 3,06 MB)
PZ Spišská Belá - Záverečné ustanovenia (pdf, 231 kB)  

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (pdf, 1,26 MB)
Výkres č. 2 - Stavebno-technický stav objektov (pdf, 1,01 MB)
Výkres č. 3 - Slohová analýza objektov (pdf, 1,11 MB)
Výkres č. 4 - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov v pamiatkovom území (pdf, 1,40 MB)
Výkres č. 5 - Územný priemet zásad ochrany pamiatkového územia (pdf, 0,96 MB)
Výkres č. 6 - Historická katastrálna mapa z roku 1869 reambulovaná v roku 1929 (pdf, 4,32 MB)
Výkres č. 7 - Vyznačenie hranice pamiatkového územia a národných kultúrnych pamiatok (pdf, 791 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Spišská Belá - Fotodokumentácia časť I. (pdf, 4,37 MB)
PZ Spišská Belá - Fotodokumentácia časť II. (pdf, 6,36 MB)

PRÍLOHY:
PZ Spišská Belá - Historické mapy (pdf, 1,30 MB)