Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Spišské Vlachy

Zásady ochrany PZ Spišské Vlachy

Pamiatková zóna Spišské Vlachy - Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Košice: Ing. Kristína Markušová
Zodpovedný riešitelľ: Ing. arch. Róbert Kiráľ
Autorská spolupráca:
Ing. arch. Eva Šmelková, Ing. Vladimír Sobota - historická zeleň, Mgr. Martin Horvát - archeológia, Mgr. Juraj Gembický - pamätihodnosti
Spolupráca: Mgr. Kamil Alezár - história, JUDr. Mgr. Gabriel Lukáč - história, PhDr. Marián Soják, PhD. - archeológia

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD KOŠICE - Hlavná 25, 040 01 Košice
, 2016

UPOZORNENIE:Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Košice - pracovisko Rožňava, Betliarska 6, 048 01 Rožňava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Spišské Vlachy - Zásady ochrany pamiatkového územia  (pdf, 9,85 MB)
PZ Spišské Vlachy - Záverečné ustanovenia (pdf, 1,08 MB)


MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (pdf, 1,63 MB)
Výkres č. 2 - Právny stav (pdf, 736 kB)
Výkres č. 3 - Rozbor pamiatkových hodnôt (pdf, 0,99 MB)
Výkres č. 4 - Územný priemet zásad (pdf, 0,98 MB)
Výkres č. 5 - Územný vývoj mesta (pdf, 1,10 MB)
Výkres č. 6 - Historická katastrálna mapa 1869 (pdf, 2,38 MB)


FOTOGRAFIE:
PZ Spišské Vlachy - Chránené pohľady v interiéri PZ (pdf, 4,59 MB)
PZ Spišské Vlachy - Chránené diaľkové pohľady a priehľady  (pdf, 2,63 MB)

PZ Spišské Vlachy - Historické fotografie (pdf, 2,01 MB)
PZ Spišské Vlachy - Historické mapy (pdf, 9,43 MB)


PRÍLOHY:
PZ Spišské Vlachy - Národné kultúrne pamiatky (pdf, 2,23 MB)Zoznam NKP z ÚZPF (jpg, 568 kB) (jpg, 582 KB)
PZ Spišské Vlachy - Navrhované pamätihodnosti (pdf, 1,05 MB)
PZ Spišské Vlachy - Historicky komponovaná zeleň (pdf, 0,91 MB)
PZ Spišské Vlachy - Objekty s rušivými prvkami (pdf, 1,82 MB)
PZ Spišské Vlachy - Výkres k zmene vymedzenia PZ (pdf, 3,06 MB)
PZ Spišské Vlachy - Rozhodnutie MKSR k zmene hraníc PZ (pdf, 1,77 MB)