Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Pezinok

Zásady ochrany PZ Pezinok

Pamiatková zóna Pezinok - zásady ochrany pamiatkového územia

 

Zodpovední riešitelia: Mgr. Miroslav Hrdina, PhD., Mgr. Marta Belohorcová

Spolupráca: Mgr. Dagmara Baroková - mapy, Mgr. Alexandra Vávrová – archeológia

Dátum spracovania: 2020-2021

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BRATISLAVA – Leškova 17, 811 04 Bratislava

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové a fotografické prílohy) má informatívny charakter! 
Pre potreby zverejnenia na webovom sídle PÚ SR bola eletronická podoba dokumentov zredukovaná. Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade

Textová časť:

Zásady ochrany Pamiatkového územia PZ Peznok (pdf, 1,70 MB)

Záverečné ustanovenia (pdf, 673 kB)

Fotografické prílohy:

Historické plány a fotografie s porovnaniami (pdf, 4,26 MB)

Charakteristické pohľady (pdf, 3,67 MB)

Kategorizácia objektov (pdf, 5,08 MB)

Kategorizácia zelene (pdf, 1,60 MB)

Prvky uličného interiéru (pdf, 4,38 MB)

Výkresy (mapy):

Vymedzenie PZ a charakteristické pohľady (pdf, 2,20 MB)

Sektory PZ a zachovanie histor.výstavby (pdf, 2,10 MB)

Rozbor pamiatkových hodnôt (pdf, 2,47 MB)

Zásady ochrany PZ (pdf, 2,47 MB)