Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Nižná Boca

Zásady ochrany PZ Nižná Boca

Pamiatková zóna Nižná Boca - Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Žilina: Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Martina Magová
Spolupráca: Mgr. Martin Furman, PhD. - archeológia, JUDr. Ing. Miroslava Šichtová - historická zeleň, Mgr. Petra Pleváková
 

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA - Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina, 2017

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina, Mariánske nám.19, 010 01 Žilina,

Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Nižná Boca - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 12,72 MB)
PZ Nižná Boca - Záverečné ustanovenia (pdf, 78 kB)
PZ Nižná Boca - Titulka (pdf, 527 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Zásady ochrany PZ (pdf, 1,43 MB)
Výkres č. 2 - Slohová analýza objektov (pdf, 1,43 MB)


FOTODOKUMENTÁCIA: 
PZ Nižná Boca - Ortofotomapa (pdf, 1,64 MB)
PZ Nižná Boca - Historická katastrálna mapa (pdf, 4,61 MB)
PZ Nižná Boca - 2. a 3. vojenské mapovanie (pdf, 2,11 MB)