Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Kopčany

Zásady ochrany PZ Kopčany

Pamiatková zóna Kopčany
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Trnava: Ing. arch. Gabriela Kvetanová
Urbanisticko - historický výskum územia: Mgr. Peter Grznár, Ing. Alexandra Jakabšicová, Ing. arch. Gabriela Kvetanová
Stavebný a historický vývoj územia: Mgr. Adriana Kondlová
Názvy lokalít a krajinných prvkov územia: Mgr. Zuzana Rábiková
Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia: Mgr. Peter Grznár, Ing. Alexandra Jakabšicová, Ing. arch. Gabriela Kvetanová
Konzultácie: PhDr. Peter Baxa, Ing. arch. Viera Dvořáková
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD TRNAVA, Cukrová 1, 917 01 Trnava, 2014

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Kopčany - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 754 kB)
PZ Kopčany - Záverečné ustanovenia (pdf, 0,90 MB)
PZ Kopčany - Rozhodnutie o vyhlásení (pdf, 355 kB)

HISTORICKÉ MAPY:
Mapa povodia Moravy, polovica 18. storočia (jpg, 2,23 MB)
Vojenské mapovanie na Slovensku - I. vojenské mapovanie (jpg, 2,78 MB) 
Vojenské mapovanie na Slovensku - II. vojenské mapovanie (jpg, 7,41 MB)
Vojenské mapovanie na Slovensku - III. vojenské mapovanie (jpg, 2,58 MB)
Mapa Holíča, obce Kopčany a k nim priľahlých radimovských, unínskych a letničských lúk v Nitrianskom komitáte kráľovstva Uhorského z roku 1836 1/2 (jpg, 707 kB)
Mapa Holíča, obce Kopčany a k nim priľahlých radimovských, unínskych a letničských lúk v Nitrianskom komitáte kráľovstva Uhorského z roku 1836 2/2 (jpg, 679 kB) 
Komasačná mapa obce Kopčany z roku 1862 1/2 (jpg, 1,04 MB)
Komasačná mapa obce Kopčany z roku 1862 2/2 (jpg, 773 kB)
Obec Kopčany v Uhorsku, Bratislavský okres, Nitriansky komitát z roku 1860 (jpg, 1,10 MB)
Katastrálna mapa obce Kopčany z roku 1898 1/3 (jpg, 4,41 MB)
Katastrálna mapa obce Kopčany z roku 1898 2/3 (jpg, 7,93 MB)
Katastrálna mapa obce Kopčany z roku 1898 3/3 (pdf, 1,98 MB)

VÝKRESY:
Výkres č. 1 – Rozdelenie PZ na sektory (jpg, 1,20 MB)
Výkres č. 2 – Vyznačenie plôch parciel NKP (jpg, 1,94 MB)
Výkres č. 3 – Zásady ochrany PZ (jpg, 2,51 MB)
Výkres č. 4 – Vyznačenie archeologických polôh (jpg, 2,40 MB)
Mapa širších vzťahov (pdf, 244 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Kopčany - Fotodokumentácia (pdf, 615 kB)