Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Modra

Zásady ochrany PZ Modra

Pamiatková zóna Modra
Pamiatkový prieskum - Zásady pamiatkovej starostlivosti

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Bratislava: PhDr. Peter Jurkovič
Spracovala: Ing. arch. Viola Bajaníková
Fotodokumentácia: Peter Fratrič
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BRATISLAVA, Leškova 17, 811 04 Bratislava, 1996

UPOZORNENIE:Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Modra - Pamiatkový prieskum - Zásady pamiatkovej starostlivosti (pdf, 3,95 MB)
PZ Modra - Záverečné ustanovenia (pdf, 241 kB)

HISTORICKÉ MAPY a VÝKRESY:
Katastrálna mapa Modry z roku 1851 (pdf, 8,00 MB)
Katastrálna mapa Modry z roku 1894 (pdf, 8,82 MB)
Pôdorys hradieb mesta (pdf, 1,10 MB)
Zámčisko v Harmónii (pdf, 448 kB)
Pôdorys radnice z roku 1830 (pdf, 526 kB)
Pohľad radnice z roku 1830 (pdf, 623 kB)

VÝKRESY:
Výkres č. 1 - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov (pdf, 4,57 MB)
Výkres č. 2 - Slohová analýza objektov (pdf, 5,97 MB)
Výkres č. 3 - Rozbor stavebno-technického stavu (pdf, 5,48 MB)
Výkres č. 4 - Širšie vzťahy (pdf, 4,02 MB)
Výkres č. 5 - Zásady pamiatkovej starostlivosti (pdf, 4,80 MB)

FOTODOKUMENTÁCIA:
PZ Modra - Zoznam fotografií (pdf, 1,16 MB)
PZ Modra - Fotografie č. 1-40 (pdf, 8,01 MB)
PZ Modra - Fotografie č. 41-80 (pdf, 8,76 MB)
PZ Modra - Fotografie č. 81-120 (pdf, 8,72 MB)
PZ Modra - Fotografie č. 121-156 (pdf, 7,41 MB)