Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Stankovany - Podšíp

Zásady ochrany PZ Stankovany - Podšíp

Pamiatková zóna Stankovany - Podšíp
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Žilina: Ing. Miloš Dudáš, CSc
Vypracoval: Ing. arch. Peter Kulašík
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA - pracovisko Ružomberok, Š. N. Hýroša 1, 034 01 Ružomberok, 2011

UPOZORNENIE:Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina - pracovisko Ružomberok, Š. N. Hýroša 1, 034 01 Ružomberok.
Prechod na kontakty KPU
 

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Stankovany - Podšíp - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 1,28 MB)
PZ Stankovany - Podšíp - Záverečné ustanovenia (pdf, 715 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (jpg, 1,21 MB)
Výkres č. 2 - Hranica pamiatkovej zóny (jpg, 1,18 MB)
Výkres č. 3 - Rozbor pamiatkových hodnôt (pdf, 4,16 MB)
Výkres č. 4 - Územný priemet zásad ochrany pamiatkového územia (pdf, 4,33 MB)
Výkres č. 5 - Fotodokumentácia (jpg, 1,15 MB)
Výkres č. 6 - Historická mapa z obdobia prvej polovice 19. storočia - širšie vzťahy (pdf, 268 kB)
Výkres č. 7 - Ortofotomapa (jpg, 673 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Stankovany - Podšíp - Fotodokumentácia (pdf, 6,24 MB)