Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Skalica

Zásady ochrany PZ Skalica

Pamiatková zóna Skalica - Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Trnava: Ing. arch. Gabriela Kvetanová
Vypracovali: Ing. arch. Renáta Žemberová, Ing. arch. Gabriela Kvetanová
Spolupráca: Mgr. Peter Grznár, Ing. Alexandra Jakabšicová
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD TRNAVA, Cukrová 1, 917 01 Trnava, 2015

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava

Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Skalica - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 1,44 MB)
PZ Skalica - Záverečné ustanovenia (pdf, 312 kB)
PZ Skalica - Zoznam národných kultúrnych pamiatok (pdf, 139 kB)
PZ Skalica - Nariadenie o vyhlaseni PZ z roku 1990 (pdf, 783 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (pdf, 3,24 MB)
Výkres č. 2 - Základný výkres (pdf, 1,18 MB)
Výkres č. 3 - Slohová analýza objektov (pdf, 1,12 MB)
Výkres č. 4a - Rozbor pamiatkových hodnôt územia (pdf, 1,43 MB)
Výkres č. 4b - Rozbor zástavby podľa prístupu na pozemok (pdf, 1,16 MB)
Výkres č. 5a - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 1,57 MB)
Výkres č. 5b - Úseky mestského opevnenia nad terénom (pdf, 3,56 MB)
Výkres č. 5c - Zásady na mestské opevnenie - bezvástavbové zóny (pdf, 3,67 MB)
Výkres č. 5d - Zásady na mestské opevnenie - chránené pohľady (pdf, 3,54 MB)
Výkres č. 6 - Katastrálna mapa z roku 2014 (pdf, 1,32 MB)
Výkres č. 7 - Vymedzenie hraníc PZ (pdf, 1,04 MB)

FOTOGRAFIE:
PZ Skalica - Chránené diaľkové podhľady (k výkresu c.1) (pdf, 2,61 MB)
PZ Skalica - Chránené pohľady na opevnenie (k výkresu c.5d) (pdf, 8,93 MB)
PZ Skalica - Historické foto ulice a objekty (pdf, 4,46 MB)
PZ Skalica - Historické pohľady z kalvárie, rotunda, opevnenie (pdf, 2,31 MB)
PZ Skalica - Historicke diaľkové pohľady na Skalicu (pdf, 713 kB)

GRAFICKÁ PRÍLOHA:
PZ Skalica - Mapa nariadenia o vyhlásení z roku 1990 (pdf, 4,17 MB)
PZ Skalica - Veduty Skalice (pdf, 1,03 MB)
PZ Skalica - Historické plány a mapy (pdf, 1,99 MB)
PZ Skalica - Historická katastrálna mapa 1898 (pdf, 306 kB)