Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Liptovský Mikuláš

Zásady ochrany PZ Liptovský Mikuláš

Pamiatková zóna Liptovský Mikuláš
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Žilina: Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Zodpovední riešitelia: Ing. arch. Pavol Jurčo, Ing. arch. Peter Kulašík
Autorská spolupráca: Mgr. Ing. Miroslava Šichtová, Mgr. Martin Furman, PhD.
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA - pracovisko Ružomberok, Námestie Š. N. Hýroša 1, 03401 Ružomberok, 2013

UPOZORNENIE:Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina - pracovisko Ružomberok, Námestie Š. N. Hýroša 1, 03401 Ružomberok. Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Liptovský Mikuláš - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 6,23 MB)
PZ Liptovský Mikuláš - Záverečné ustanovenia (pdf, 240 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (pdf, 680 kB)
Výkres č. 2 - Rozbor pamiatkových hodnôt zástavby (pdf, 4,84 MB)
Výkres č. 3 - Rozbor pamiatkových hodnôt urbanistických priestorov (pdf, 1,88 MB)
Výkres č. 4 - Rozbor stavebno-technického stavu objektov zástavby (pdf, 1,89 MB)
Výkres č. 5 - Územný priemet zásad ochrany pamiatkového územia (pdf, 4,92 MB)