Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Bratislava - centrálna mestská oblasť

Zásady ochrany PZ Bratislava - centrálna mestská oblasť

Pamiatková zóna Bratislava - centrálna mestská oblasť

Spracovatelia kapitol A.-H.:
Hlavný koordinátor: PhDr. Ivo Štassel
Hlavný spracovateľ: Doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.
Spoluautori: PhDr. Zuzana Zvarová, PhDr. Viera Obuchová, CSc, PhDr. Jana Hamšíková, Ing. arch. Alexander Németh, Ing. arch. Klára Hrončoková, Mgr. Peter Horanský, Mgr. Branislav Resutík, PhDr. Mária Grígerová
Externí spoluautori: PhDr. P. Baxa, Ing. Veronika Vágenknechtová
Externí spolupracovníci: Prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, Prof. Ing.arch. Matúš Dulla, DrSc, Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
Grafické práce: Ing. arch. Michal Škrovina, Ing. arch. Alexander Németh, Mgr. Peter Horanský
Fotografie: Mgr. Peter Horanský, Doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.
Konzultant: Ing.arch. Ľudmila Husovská

Spracovatelia kapitoly CH.:
Krajský pamiatkový úrad Bratislava
riaditeľ krajského pamiatkového úradu: PhDr. Peter Jurkovič
zodpovední riešitelia: Ing. arch. Ján Mackovič, PhDr. Viktor Ferus, Mgr. Innet Baloghová, Mgr. Katarína Hörmannová, Mgr. Mária Bartová, Ing. Miriam Glejteková, Mgr. Eva Falbová, Ing. Natália Foltinovičová PhD., PhDr. Karel Prášek
Fotografie: Ing. arch. Ivan Staník
Spolupráca: Ing. arch. Peter Andráši

PDF súbory sa otvárajú do nového okna:

Textová časť:

Zásady ochrany Pamiatkového územia Bratislava - centrálna mestská oblasť - text (pdf, 7,94 MB)

Dodatok č. 1 (pdf, 112 kB) k Zásadám ochrany Pamiatkového územia Bratislava - centrálna mestská oblasť, aktualizácia

Dodatok č. 2 (pdf, 293 kB) k Zásadám ochrany Pamiatkového územia Bratislava - centrálna mestská oblasť

Záverečné ustanovenia (pdf, 72 kB)

Mapy:

Oblasti (jpg, 6,34 MB)

Pamiatkový rozbor (pdf, 14,93 MB)

Sektory (jpg, 9,68 MB)

Širšie vzťahy (jpg, 12,57 MB)

Výkres zásad (pdf, 14,81 MB)

Fotografické prílohy:

Celkové pohľady (pdf, 1,58 MB)

Chránené pohľady a priehľady (pdf, 5,67 MB)

Panorámy (pdf, 5,14 MB)

Staré fotografie (pdf, 9,55 MB)

Uličné pohľady (pdf, 6,99 MB)

Veduty (pdf, 2,57 MB)