Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Liptovský Hrádok

Zásady ochrany PZ Liptovský Hrádok

Pamiatková zóna Liptovský Hrádok
Urbanisticko - historický výskum územia a zásady ochrany, obnovy a prezentácie jej pamiatkových hodnôt

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Žilina: Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Vypracoval: Ing. arch. Ivan Gojdič
Spolupráca: Mgr. Rastislav Danák
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA, Mariánske nám.19, 010 01 Žilina, 2005

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina, Mariánske nám.19, 010 01 Žilina.
Prechod na kontakty KPU
 

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Liptovský Hrádok - Urbanisticko - historický výskum územia a zásady ochrany, obnovy a prezentácie jej pamiatkových hodnôt (pdf, 385 kB)
PZ Liptovský Hrádok - Záverečné ustanovenia (pdf, 271 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (pdf, 7,10 MB)
Výkres č. 2 - Slohový rozbor objektov pamiatkovej zóny (pdf, 7,11 MB)
Výkres č. 3 - Stavebno-technický stav objektov (pdf, 7,11 MB)
Výkres č. 4 - Rozbor pamiatkových hodnôt pamiatkovej zóny (pdf, 1,38 MB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Liptovský Hrádok - Fotodokumentácia - zoznam (pdf, 140 kB)
PZ Liptovský Hrádok - Historické veduty a fotografie (pdf, 8,44 MB)
PZ Liptovský Hrádok - Fotografická dokumentácia súčasného stavu (pdf, 7,36 MB)