Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Rajec

Zásady ochrany PZ Rajec

Pamiatková zóna Rajec - Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Žilina: Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zuzana Štancelová
Autorský kolektív: Mgr. Zuzana Štancelová, Ing. Mariana Lehutová, Mgr. Katarína Vlaszatá, JUDr. Ing. Miroslava Šichtová

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA - Mariánske nám.19, 010 01 Žilina, 2015

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina, Mariánske nám.19, 010 01 Žilina, Prechod na kontakty KPU
 

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Rajec - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 1,62 MB) + Titulná strana (pdf, 312 kB)
PZ  (pdf, 175 kB)Rajec - Záverečné ustanovenia (pdf, 175 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy PZ Rajec (pdf, 180 kB)
Výkres č. 2 - Slohová analýza objektov PZ Rajec (pdf, 1,52 MB)
Výkres č. 3 - Zásady ochrany PZ Rajec (pdf, 1,54 MB)