Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Nižné Repaše

Zásady ochrany PZ Nižné Repaše

Pamiatková zóna Nižné Repaše
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: PhDr. Mária Poláková
Autori: Ing. Peter Odler, Dr. Gabriel Lukáč, Ing. Eva Semanová, 
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV - pracovisko Levoča, Nám. Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča, 2011

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov - pracovisko Levoča, Námestie Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Nižné Repaše - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 870 kB)
PZ Nižné Repaše - Záverečné ustanovenia (pdf, 0,91 MB)
 

MAPY:
Prvé vojenské mapovanie r. 1769, mapa č. 1a (pdf, 85 kB)
Druhé vojenské mapovanie r. 1821, mapa č. 1b (pdf, 102 kB)
Tretie vojenské mapovanie r. 1876, mapa č. 1c (pdf, 122 kB)
Prvé vojenské mapovanie r. 1769, mapa č. 1d - detail (pdf, 355 kB)
Výkres č. 1 - Historická mapa z roku 1869 (pdf, 2,07 MB)
Výkres č. 2 - Širšie vzťahy (pdf, 2,26 MB)
Výkres č. 3 - Výkres vymedzenia pamiatkového územia (pdf, 2,28 MB)
Výkres č. 3a - Výkres vymedzenia pamiatkového územia a ochranného pásma (pdf, 2,97 MB)
Výkres č. 4 - Rozbor pamiatkových hodnôt a priestorov v pamiatkovom území (pdf, 2,30 MB)
Výkres č. 5 - Územný priemet zásad ochrany pamiatkového územia (pdf, 2,25 MB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Nižné Repaše - Fotodokumentácia (pdf, 3,31 MB)

PRÍLOHY:
Vyhláška Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi č. 4/93 o vyhlásení PZ ľudovej architektúry v obci Nižné Repaše (pdf, 619 kB)