Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Spišská Nová Ves

Zásady ochrany PZ Spišská Nová Ves

Pamiatková zóna Spišská Nová Ves

zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Róbert Kiráľ
autorská spolupráca: Ing. Vladimír Sobota - historická zeleň, Mgr. Martin Horvát - archeológia
riaditeľka KPÚ: Ing. Kristína Markušová
spolupráca: Ing. arch. Radoslav Mokriš, Mgr. Tomáš Zdravecký, Mgr. Viera Kládeková, Mgr. Jana Uhričíková

© KPÚ Košice, Hlavná 25, Košice, 2015

PDF súbory sa otvárajú do nového okna

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Spišská Nová Ves - Zásady ochrany pamiatkového územia - aktualizácia 2015 (pdf, 5,36 MB)

Protokol - vydanie zásad PZ Spišská Nová Ves (pdf, 1,10 MB)


VÝKRESY ZÁVÄZNEJ ČASTI:

Výkres A - Širšie vzťahy (pdf, 2,50 MB)

Výkres B - Právny stav (pdf, 1,40 MB)

Výkres C - Rozbor pamiatkových hodnôt (pdf, 2,37 MB)

Výkres D - Územný priemet zásad (pdf, 2,05 MB)

MAPY ANALYTICKEJ ČASTI:

Mapa historickej zástavby z 19. storočia na podklade aktuálnej katastrálnej mapy (pdf, 2,05 MB)

Mapa historickej zástavby sídla podľa plánov mesta z rokov 1869 a 1914 (pdf, 4,61 MB)

Mapa hraníc pamiatkového územia a národných kultúrnych pamiatok (pdf, 2,17 MB)

Mapa priemetu stredovekej fortifikácie a asistenčnej prestavby z 2. polovice 20. storočia (pdf, 1,03 MB)

Mapa evidovaných hodnotných historických oplotení (pdf, 921 kB)

PODKLADY:

Mapa hranice pamiatkovej zóny (jpg, 13,86 MB)

/fileadmin/documents/news/PZ_ZASADY/Spisska_Nova_Ves/Supis_parciel.pdf (pdf, 273 kB)Súpis parciel pamiatkovej zóny (pdf, 273 kB)

/fileadmin/documents/news/PZ_ZASADY/Spisska_Nova_Ves/Vyhlasenie_zmeny_vymedzenia.pdf (pdf, 416 kB)Vyhlasenie zmeny vymedzenia pamiatkovej zóny (pdf, 416 kB)

FOTODOKUMENTÁCIA:

Historická fotodokumentácia (pdf, 1,23 MB)

Historické mapy (pdf, 4,22 MB)

Chranené pohľadové osi na PZ a evidované výhliadky (pdf, 13,26 MB)

Chranené pohľady interiéru PZ (pdf, 4,39 MB)