Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Sabinov

Zásady ochrany PZ Sabinov

Pamiatková zóna Sabinov
Zásady ochrany pamiatkového územia (aktualizácia)

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva Semanová
Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Jana Onufráková
Autorský kolektív: Ing. Peter Glos, Ing. Emília Grešová, Mgr. Anna Okruhľanská, PhDr. Mária Poláková, Ing. Eva Semanová, Ing. Ľubor Suchý, Mgr. Marián Uličný, PhD., Ing. arch. Ľubica Viničenková, Ing. Jozef Zajac
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2010

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov.
Prechod na kontakty KPU

PDFsúbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Sabinov - Zásady ochrany pamiatkového územia (aktualizácia) (pdf, 611 kB)
PZ Sabinov - Záverečné ustanovenia (pdf, 363 kB)  

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (pdf, 1,55 MB)
Výkres č. 2 - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov v pamiatkovom území (pdf, 1,25 MB)
Výkres č. 3 - Územný priemet zásad ochrany pamiatkového územia (pdf, 1,10 MB)
Výkres č. 4 - Historická katastrálna mapa z roku 1869 (pdf, 919 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Sabinov - Fotodokumentácia časť I. (pdf, 2,19 MB)
PZ Sabinov - Fotodokumentácia časť II. (pdf, 0,98 MB)
PZ Sabinov - Fotodokumentácia časť III. (pdf, 828 kB)
PZ Sabinov - Fotodokumentácia časť IV. (pdf, 382 kB)
PZ Sabinov - Fotodokumentácia časť V. (pdf, 1,33 MB)
PZ Sabinov - Významné pohľady v interiéri pamiatkového územia (pdf, 496 kB)