Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Hniezdne

Zásady ochrany PZ Hniezdne

Pamiatková zóna Hniezdne - Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva Semanová
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Dominik Sabol
Autorský kolektív: Ing. Peter Glos, Ing. arch. Jana Onufráková, Ing. Adriana Pavlíková, Ing. Eva Semanová, Mgr. Juraj Timura

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV - Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2016

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov, Prechod na kontakty KPU

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Hniezdne - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 608 kB)
PZ Hniezdne - Záverečné ustanovenia (pdf, 481 kB)
PZ Hniezdne - Zoznam vytypovaných objektov na vyhlásenie za NKP (pdf, 149 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (pdf, 1,43 MB)
Výkres č. 2 - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov (pdf, 1,66 MB)
Výkres č. 3 - Územný priemet zásad ochrany pamiatkového územia (pdf, 1,55 MB)
Výkres č. 4 - Historická mapa (pdf, 1,28 MB)

FOTOGRAFIE: 
PZ Hniezdne - Fotodokumentácia (pdf, 3,74 MB)