Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Čelovce

Zásady ochrany PZ Čelovce

Pamiatková zóna Čelovce
Urbanisticko-historický výskum a návrh zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana Klasová
Spracovatelia: Ing. arch. Silvia Pavlová, Ing. Ladislav Huňavý, Ing. arch. Andrea Nižňanská, Mgr. Alexander Botoš, PhDr. Viera Sásiková
Externý spolupracovník: Ing. arch. Branislav Pavlo
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica, 2006

UPOZORNENIE:Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica.
Prechod na kontakty KPU
 

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Čelovce - Urbanisticko-historický výskum a návrh zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia (pdf, 649 kB)
PZ Čelovce - Záverečné ustanovenia (pdf, 294 kB)

MAPY:
Historická mapa Čelovce - Kráľovstvo Uhorské-Župa Hont. Sekcia 43-XXXII.1843 (pdf, 4,72 MB)
Historická mapa Čelovce - Intravilan a extravilan obce začiatok 20. storočia (pdf, 0,96 MB)
Historická mapa Čelovce - Intravilan a extravilan obce 1918-1939 (pdf, 3,24 MB)
Výkres č. 1 - Urbanisticko-historický výskum - rozbor pamiatkových hodnôt objektov v pamiatkovom území s legendou (pdf, 1,73 MB)
Výkres č. 2 - Urbanisticko-historický výskum - slohová analýza objektov s legendou (pdf, 1,34 MB)
Výkres č. 3 - Urbanisticko-historický výskum - stavebno-technický stav objektov s legendou (pdf, 1,36 MB)
Výkres č. 4 - Urbanisticko-historický výskum - kompozičné prostriedky hmotovo priestorovej skladby s legendou (pdf, 1,48 MB)
Výkres č. 5 - Širšie vzťahy s legendou (pdf, 4,72 MB)
Výkres č. 6 - Ochrana pamiatkového územia s legendou (pdf, 1,54 MB)
Výkres č. 7 - Vymedzenie pamiatkového územia (pdf, 1,15 MB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Čelovce - Urbanisticko-historický výskum fotodokumentácia (pdf, 4,42 MB)
PZ Čelovce - Fotodokumentácia (pdf, 2,42 MB)

PRÍLOHY:
Evidenčné listy objektov vytipovaných na zápis do ÚZPF čísla 1-3 (pdf, 281 kB)
Evidenčné listy objektov dotvárajúcich historické prostredie čísla 4-50 (pdf, 4,01 MB)
Evidenčné listy objektov, ktoré nie sú v pamiatkovom území rušivé čísla 51-56 (pdf, 2,22 MB)
Evidenčné listy objektov, ktoré sú v pamiatkovom území rušivé čísla 57-63 (pdf, 2,74 MB)