Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Soľná Baňa

Zásady ochrany PZ Soľná Baňa

Pamiatková zóna Soľná Baňa - Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva Semanová
Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Jana Onufráková
Autorský kolektív: Ing. Peter Glos, Ing. arch. Lýdia Kubeková, Ing. Adriana Pavlíková, Ing. Eva Semanová, Ing. Ľubor Suchý, PhD., Mgr. Marián Uličný, PhD., Ing. Jozef Zajac

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV - Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2016

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov,

Prechod na kontakty KPU

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Soľná Baňa - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 7,60 MB)
PZ Soľná Baňa - Záverečné ustanovenia (pdf, 491 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (pdf, 1,22 MB)
Výkres č. 2 - Územný priemet zásad ochrany pamiatkového územia (pdf, 1,69 MB)

FOTOGRAFIE: 
PZ Soľná Baňa - Fotodokumentácia (pdf, 7,04 MB)
PZ Soľná Baňa - Chránené interiérové pohľady (pdf, 5,26 MB)
PZ Soľná Baňa - Chránené diaľkové pohľady (pdf, 814 kB)

PRÍLOHY:
PZ Soľná Baňa - Zoznam vytypovaných objektov na vyhlásenie za NKP (pdf, 147 kB)