Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Horné Plachtince

Zásady ochrany PZ Horné Plachtince

Pamiatková zóna Horné Plachtince
Urbanisticko-historický výskum a návrh zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana Klasová
Spracovatelia: Ing. arch. Iveta Chovanová, Mgr. Andrea Paučová, Mgr. Katarína Damjanovová, Mgr. Alexander Botoš, Mgr. Silvia Šujanová
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica, 2006

UPOZORNENIE:Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica.
Prechod na kontakty KPU
 

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Horné Plachtince - Urbanisticko-historický výskum a návrh zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia (pdf, 510 kB)
PZ Horné Plachtince - Záverečné ustanovenia (pdf, 303 kB)

MAPY:
Historická mapa Horné Plachtince - Kráľovstvo Uhorské-Župa Hont. Sekcia 43-XXXIII.1854 (pdf, 2,07 MB)
Historická mapa Horné Plachtince - Intravilan a extravilan obce 1878 (pdf, 602 kB)
Historická mapa Horné Plachtince - 1883 (pdf, 1,60 MB)
Historická mapa Horné Plachtince - 1885 (pdf, 1,32 MB)
Historická mapa Horné Plachtince - Intravilan a extravilan obce 1918-1939 (pdf, 2,17 MB)
Výkres č. 1 - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov v pamiatkovom území (pdf, 1,56 MB)
Výkres č. 2 - Slohová analýza objektov (pdf, 1,46 MB)
Výkres č. 3 - Stavebno-technický stav objektov (pdf, 1,48 MB)
Výkres č. 4 - Porovnanie arch.-urbanistickej štruktúry. Súčasný stav a mapovanie z rokov 1920-1930 (pdf, 1,51 MB)
Výkres č. 5 - Pôdorysná štruktúra zástavby sídla (pdf, 1,89 MB)
Výkres č. 6 - Širšie vzťahy (pdf, 3,86 MB)
Výkres č. 7 - Ochrana pamiatkového územia (pdf, 1,53 MB)
Výkres č. 8 - Vymedzenie pamiatkového územia (pdf, 1,10 MB)

PRÍLOHY:
Evidenčné listy objektov NKP zapísaných v ÚZPF čísla 1-3 (pdf, 396 kB)
Evidenčné listy objektov vytipovaných na zápis do ÚZPF čísla 4-7 (pdf, 417 kB)
Evidenčné listy objektov dotvárajúcich historické prostredie čísla 8-38 (pdf, 2,88 MB)
Evidenčné listy objektov, ktoré nie sú v pamiatkovom území rušivé čísla 39-46 (pdf, 918 kB)
Evidenčné listy objektov, ktoré sú v pamiatkovom území rušivé čísla 47-51 (pdf, 564 kB)