Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Hybe

Zásady ochrany PZ Hybe

Pamiatková zóna Hybe
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Žilina: Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Peter Kulašík
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA - pracovisko Ružomberok, Námestie Š. N. Hýroša 1, 03401 Ružomberok, 2010

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina - pracovisko Ružomberok, Námestie Š. N. Hýroša 1, 03401 Ružomberok. Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Hybe - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 4,38 MB)
PZ Hybe - Záverečné ustanovenia (pdf, 86 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (pdf, 2,76 MB)
Výkres č. 2 - Hranica pamiatkovej zóny (pdf, 2,42 MB)
Výkres č. 3 - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 2,63 MB)
Výkres č. 4 - Ortofotomapa (pdf, 3,59 MB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Hybe - Ortofotomapa (pdf, 249 kB)