Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Zvolen

Zásady ochrany PZ Zvolen

Pamiatková zóna Zvolen
Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana Klasová
Autori výskumu a ZOPU: Ing. Viera Miklešová, Mgr. Tatiana Plavcová
Archeológia: Mgr. Martin Miňo
Zeleň: Ing. Miroslava Šichtová
Spolupráca: Mgr. Ľubica Fillová
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica, 2005-2006

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica - Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Zvolen - Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia (pdf, 1,17 MB)
PZ Zvolen - Záverečné ustanovenia (pdf, 731 kB)
PZ Zvolen - Urbanisticko - historický výskum územia (pdf, 437 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (jpg, 5,78 MB)
Výkres č. 2 - Zásady ochrany pamiatkového územia (jpg, 8,66 MB)
Výkres č. 3 - Vymedzenie pamiatkového územia (jpg, 6,74 MB)
Výkres č. 4 - Urbanistický a stavebný vývoj sídla (jpg, 6,08 MB)
Výkres č. 5 - Pamiatkové hodnoty objektov a priestorov (jpg, 6,15 MB)
Výkres č. 6 - Slohová analýza objektov (jpg, 6,31 MB)
Výkres č. 7 - Stavebno - technický stav objektov (jpg, 5,50 MB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Zvolen - Fotodokumentácia (pdf, 4,29 MB)