Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Bratislava - Rusovce

Zásady ochrany PZ Bratislava - Rusovce

Pamiatková zóna Bratislava - Rusovce
Zásady ochrany

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Bratislava: PhDr. Peter Jurkovič
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Viktor Ferus
Autori: PhDr. Viktor Ferus, Mgr. Elena Bukovčanová, PhDr. Karel Prášek, Ing. Natália Režná-Foltinovičová, Ing. Miriam Glejteková
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BRATISLAVA, Leškova 17, 811 04 Bratislava, 2014

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Bratislava-Rusovce - Zásady ochrany (pdf, 4,11 MB)
PZ Bratislava-Rusovce - Záverečné ustanovenia (pdf, 472 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Hranice pamiatkovej zóny (pdf, 888 kB)
Výkres č. 2 - Zásady ochrany (pdf, 4,05 MB)
Výkres č. 3 - Urbanistický vývoj kastela Gerulata (pdf, 6,82 MB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Bratislava-Rusovce - Fotodokumentácia (pdf, 2,39 MB)