Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Beckov

Zásady ochrany PZ Beckov

Pamiatková zóna Beckov
Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Trenčín: PhDr. Eva Gazdíková
Spracovali: Ing. arch. Lívia Reháková, PhDr. Eva Gazdíková, Ing. arch. Jozef Múdry, Mgr. Daniela Nipčová - archeológia, PhDr. Alžbeta Podobová, Ivan Radimák - fotodokumentácia,
Spolupráca: Mgr. Natália Foltinovičová - zeleň
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD TRENČÍN, Hviezdoslavova 1, 91101 Trenčín, 2010

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Trenčín, Hviezdoslavova 1, 91101 Trenčín.
Prechod na kontakty KPU
 

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Beckov - Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia (pdf, 839 kB)
PZ Beckov - Záverečné ustanovenia (pdf, 171 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 2,03 MB)
Výkres č. 2 - Etapy a rozbory urbanistického a stavebného vývoja (pdf, 2,19 MB)
Výkres č. 3 - Rozbory pamiatkových hodnôt objektov a priestorov územia (pdf, 1,87 MB)
Výkres č. 4 - Slohová analýza objektov na území PZ Beckov (pdf, 1,95 MB)
Výkres č. 5 - Stavebno-technický stav objektov (pdf, 1,73 MB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Beckov - Fotodokumentácia (pdf, 5,46 MB)

PRÍLOHY:
PZ Beckov - Prílohy (pdf, 1,03 MB)