Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Štítnik

Zásady ochrany PZ Štítnik

Pamiatková zóna Štítnik - Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Košice: Ing. Kristína Markušová
Kolektív spracovateľov:
Ing. arch. Miroslav Timár - zodpovedný riešiteľ, Ing. arch. Eva Šmelková - spolupráca, PhDr. Marcela Ďurišová - archeológia, Ing. Vladimír Sobota - historická zeleň
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD KOŠICE - pracovisko Rožňava,
Betliarska 6, 048 01 Rožňava, 2017

UPOZORNENIE:Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Košice - pracovisko Rožňava, Betliarska 6, 048 01 Rožňava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Štítnik - Zásady ochrany pamiatkového územia  (pdf, 1,00 MB)
PZ Štítnik - Záverečné ustanovenia (pdf, 501 kB)


MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (pdf, 1,02 MB)
Výkres č. 2 - Právny stav (pdf, 670 kB)
Výkres č. 3 - Rozbor pamiatkových hodnôt (pdf, 603 kB)
Výkres č. 4 - Priemet zásad ochrany PZ (pdf, 714 kB)


FOTOGRAFIE:
PZ Štítnik - Chránené diaľkové pohľady (pdf, 1,09 MB)
PZ Štítnik - Chránené pohľady v interiéri sídla (pdf, 3,62 MB)
PZ Štítnik - Priestorové dominanty (pdf, 0,91 MB)
PZ Štítnik - Pohľady z veže ev. kostola (pdf, 3,40 MB)
PZ Štítnik - Historické fotografie (pdf, 2,40 MB)
PZ Štítnik - Historické mapy (pdf, 3,21 MB)


PRÍLOHY:
PZ Štítnik - Národné kultúrne pamiatky (pdf, 1,17 MB)Zoznam NKP z ÚZPF (pdf, 276 kB)
PZ Štítnik - Objekty vytypované na vyhlásenie za NKP (pdf, 532 kB)
PZ Štítnik - Objekty s pamiatkovými hodnotami (pdf, 815 kB)
PZ Štítnik - Zeleň s pamiatkovými hodnotami (pdf, 1,27 MB)
PZ Štítnik - Rezervné plochy (pdf, 1,21 MB)
PZ Štítnik - Objekty s rušivými prvkami (pdf, 788 kB)