Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Torysky

Zásady ochrany PZ Torysky

Pamiatková zóna Torysky
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva Semanová
Autori: Ing. Peter Odler - odborný garant, Dr. Gabriel Lukáč - archeológia, Ing. Eva Semanová – historická zeleň 
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV - pracovisko Levoča, Nám. Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča, 2011

UPOZORNENIE:Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov - pracovisko Levoča, Nám. Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča. 
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.
 

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Torysky - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 836 kB)
PZ Torysky - Záverečné ustanovenia (pdf, 0,90 MB)
 

MAPY:
Výkres č. 1. - Historická mapa z roku 1869 (pdf, 3,47 MB)
Výkres č. 1a. - Prvé vojenské mapovanie z r. 1769 (pdf, 451 kB)
Výkres č. 1b. - Druhé vojenské mapovanie z r. 1821 (pdf, 102 kB)
Výkres č. 1c. - Tretie vojenské mapovanie z r. 1876 (pdf, 122 kB)
Výkres č. 2. - Širšie vzťahy (pdf, 2,26 MB)
Výkres č. 3. - Výkres vymedzenia pamiatkového územia (pdf, 84 kB)
Výkres č. 3a. - Výkres vymedzenia pamiatkového územia a ochranného pásma (pdf, 1,22 MB)
Výkres č. 4. - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov v pamiatkovom území (pdf, 2,18 MB)
Výkres č. 5. - Územný priemet zásad ochrany pamiatkového územia (pdf, 2,12 MB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Torysky - Zoznam fotodokumentácie (pdf, 1,57 MB)
PZ Torysky - Fotodokumentácia I. (pdf, 2,36 MB)
PZ Torysky - Fotodokumentácia II. (pdf, 2,63 MB)

PRÍLOHY:
Vyhláška č. 3/93 z 30.11.1993 o vyhlásení PZĽA v obci Torysky (pdf, 864 kB)