Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Rimavská Sobota

Zásady ochrany PZ Rimavská Sobota

Pamiatková zóna Rimavská Sobota - Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana Klasová
Hlavný riešiteľ:
Ing. arch. Zuzana Klasová
Spoluriešitelia: Mgr. Gabriela Brezňanová PhD, Mgr. Katarína Damjanovová, Ing. Anna Faturová, Ing. arch. Mária Flórová, Ing. arch. Anna Hojčková, Ing. Ladislav Huňavý, Mgr. Andrea Moravčíková, Ing. arch. Silvia Pavlová

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica, 2014

UPOZORNENIE:Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica.

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.


TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Rimavská Sobota - Zásady ochrany pamiatkového územia  (pdf, 7,67 MB)
PZ Rimavská Sobota - Záverečné ustanovenia (pdf, 1,43 MB)


MAPY:
Výkres č. 1 - Historická mapa 1867 (pdf, 3,41 MB)
Výkres č. 2 - Právny stav (pdf, 1,54 MB)
Výkres č. 3 - Širšie vzťahy (pdf, 1,86 MB)
Výkres č. 4 - Rozbor pamiatkových hodnôt (pdf, 1,63 MB)
Výkres č. 5 - Zásady ochrany PZ (pdf, 1,59 MB)


FOTOGRAFIE:
PZ Rimavská Sobota - Historická a súčasná fotodokumentácia (pdf, 14,28 MB)