Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Hanušovce nad Topľou

Zásady ochrany PZ Hanušovce nad Topľou

Pamiatková zóna Hanušovce nad Topľou

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu: Ing. Eva Semanová
Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Jana Onufráková
Autorská spolupráca: Ing. Emília Grešová, Mgr. Peter Harčar, Mgr. Anna Okruhľanská, Ing. Adriana Pavlíková, Mgr. Dominik Sabol, Ing. Eva Semanová, Mgr. Eva Sendeková, Ing. Ľubor Suchý

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2014

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pramiatkovom úrade v Prešove, Hlavná 115, 080 10, Prešov 2014

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

Textová časť:

Pamiatková zóna Hanušovce nad Topľou - zásady ochrany textová časť (pdf, 664 kB)
 (pdf, 664 kB)

Protokol - vydanie zásad Hanušoviec nad Topľou (pdf, 190 kB)

Mapy:

Širšie vzťahy (pdf, 189 kB)

Chránené pohľady (pdf, 1,54 MB)

Historická mapa (pdf, 0,98 MB)

Funkčné využitie (pdf, 1,25 MB)

Rozbor pamiatkových hodnô (pdf, 1,25 MB)t

Územný priemet zásad (pdf, 1,24 MB)

Právny stav (pdf, 1,23 MB)

Fotodokumentácia:

Mapy (pdf, 2,99 MB)

Celé územie a kostol (pdf, 3,05 MB)

Veľký kaštieľ (pdf, 3,10 MB)

Park (pdf, 5,85 MB)

Ihrisko, Malý kaštieľ a priestorové vzťahy (pdf, 6,43 MB)

Diaľkové a chránené pohľady (pdf, 1,48 MB)

Pohľady v interiéri PZ (pdf, 1,83 MB)