Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Nitrianske Pravno

Zásady ochrany PZ Nitrianske Pravno

Pamiatková zóna Nitrianske Pravno

Riaditeľka Krajského pamiatkového úradu Trenčín: PhDr. Eva Gazdíková

Spracovali: Ing. Mária Dvončová, Ing. arch. Lívia Reháková, Mgr. Jaroslav Malečka

Spolupracovali: zeleň - Ing. Miroslava Šichtová KPÚ Žilina, archeológia - Mgr. Barbora Brodňanová KPÚ Trenčín

© Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Ul. Nová 2, 971 01 Prievidza, 2015

UPOZORNENIE:Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pramiatkovom úrade Trenčín, pracovisko Prievidza, Ul. Nová 2, 971 01 Prievidza 2015.

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:

Pamiatková zóna Nitrianske Pravno - Zásady ochrany PÚ 2015 textová časť (pdf, 1,21 MB)

Stanovisko obce 2011 (pdf, 64 kB)

Stanovisko PÚSR 11.8.2014 (pdf, 673 kB)

Záverečný protokol (pdf, 231 kB)

Fotodokumentácia:

Reprodukcie historických foto a kresieb (pdf, 12,06 MB)

Súčasný stav

Súčasný stav - aktualizácia 2014 - 2015 (pdf, 4,36 MB)

Mapy:

Výrez mapy z Uhorska z r. 1556 (jpg, 1,29 MB)

I.a voj. mapovanie 1782-84 (jpg, 2,78 MB)

I.b voj. mapovanie 1782-84 (jpg, 335 kB)

III.a voj. mapovanie 1882 (jpg, 1,41 MB)

III.b voj. mapovanie 1882 (jpg, 665 kB)

Historická katastrálna mapa z roku 1923 (jpg, 4,92 MB)

Stadtplan Deutsch - Proben 1945 (jpg, 3,36 MB)

Legenda (jpg, 746 kB)

Hauerland, Deutsches Sprachgebiet 1979 (jpg, 269 kB)

Hranica PZ 2005 (jpg, 3,25 MB)

Vymedzenie PZ (pdf, 517 kB)

Širšie vzťahy (pdf, 527 kB)

Rozbor pamiatkových hodnôt objek. a priestorov (pdf, 659 kB)

Slohová analýza objektov (pdf, 565 kB)

Stavebnotechnický stav (pdf, 532 kB)

Zásady ochrany PZ (pdf, 655 kB)