Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Topoľčany „Stummerova ulica s areálom starej nemocnice v Topoľčanoch“

Zásady ochrany PZ Topoľčany „Stummerova ulica s areálom starej nemocnice v Topoľčanoch“

Pamiatková zóna Topoľčany „Stummerova ulica s areálom starej nemocnice v Topoľčanoch“
Aktualizované zásady ochrany

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Nitra: Ing. Anna Valeková
Spracovatelia: Ing. arch. Eva Gažiová, Anna Jurišová, Ivan Bielik, Ing. Darina Ulrychová CSc., Mgr. Peter Bisták
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD NITRA - pracovisko Topoľčany, Kukučínova 30, 955 01 Topoľčany, 2010

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Nitra - pracovisko Topoľčany, Kukučínova 30, 955 01 Topoľčany.
Prechod na kontakty KPU
 

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Topoľčany „Stummerova ulica s areálom starej nemocnice v Topoľčanoch“ - Aktualizované zásady ochrany (pdf, 587 kB)
PZ Topoľčany „Stummerova ulica s areálom starej nemocnice v Topoľčanoch“ - Záverečné ustanovenia (pdf, 578 kB)

MAPY:
Historické mapy (pdf, 650 kB)
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (jpg, 125 kB)
Výkres č. 2 - Vymedzenie územia (pdf, 2,58 MB)
Výkres č. 3 - Slohová analýza objektov (jpg, 3,25 MB)
Výkres č. 4 - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov územia (pdf, 8,94 MB)
Výkres č. 5 - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 8,93 MB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
Historické fotografie (pdf, 256 kB)
Chránené pohľady (pdf, 378 kB)

PRÍLOHY:
Zoznam podkladov a príloh (pdf, 134 kB)
Tabuľkový prehľad jednotlivých kategórii objektov (pdf, 169 kB)
Evidenčné listy (pdf, 2,47 MB)