Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Bratislava - Vajnory

Zásady ochrany PZ Bratislava - Vajnory

Pamiatková zóna Bratislava - Vajnory
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Bratislava: PhDr. Peter Jurkovič
Spracovatelia: PhDr. Norma Urbanová, Ing. arch. Ľudmila Husovská, CSc.
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava, 2012

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava.
Prechod na kontakty KPU

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Bratislava-Vajnory - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 2,02 MB)
PZ Bratislava-Vajnory - Záverečné ustanovenia (pdf, 152 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Stavebno-technický stav objektov (pdf, 4,51 MB)
Výkres č. 2 - Architektonicko-historický vývoj zástavby územia (pdf, 5,04 MB)
Výkres č. 3 - Zásadné urbanistické vývojové etapy sídla a širšie vzťahy (pdf, 2,43 MB)
Výkres č. 4 - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov územia (pdf, 5,61 MB)
Výkres č. 5 - Návrh zásad ochrany obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia (pdf, 5,61 MB)