Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Rožňava

Zásady ochrany PZ Rožňava

Pamiatková zóna Rožňava
Zásady ochrany

 
Kolektív spracovateľov: Ing. arch. Eva Šmelková - zodpovedný riešiteľ, PhDr. Marcela ĎuriŠová - archeológia, Ing. Vladimír Sobota - histrická zeleň
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD KOŠICE, Hlavná 25, 040 01 Košice, 2005

 
UPOZORNENIE: Zverejnený materiál má informatívny charakter!
 
Textová časť:
 
Pamiatky (pdf, 1,39 MB)
Na zápis (pdf, 598 kB)
Hodnotné (pdf, 819 kB)
Rezervné plochy (pdf, 1,29 MB)
Zeleň hodnotná (pdf, 0,98 MB)
Zeleň respektujúca (pdf, 263 kB)
Rusiace (pdf, 1,24 MB)
Pamätihodnosti tabuľka (pdf, 266 kB)
Pamiatky tabuľka (pdf, 290 kB)
Záverečný protokol (pdf, 70 kB)
 
Fotografie
 
Dominanty (pdf, 687 kB)
Hodnotné pohľady (pdf, 698 kB)
Diaľkové pohľady 1 a 2 (jpg, 7,66 MB)
Diaľkové pohľady 3 a 4 (jpg, 9,26 MB)
Diaľkové pohľady 5,6 a 7 (jpg, 11,13 MB)
 
Historické mapy
 
Prvé vojenské (pdf, 306 kB)
Druhé vojenské (pdf, 1,16 MB)
Katastrálna mapa 1868 (pdf, 485 kB)
Ortofotomaapa 1952 (pdf, 217 kB)
 
Mapy zásady
 
Právny stav (pdf, 1,02 MB)
Širšie vzťahy (pdf, 2,29 MB)
Zásady ochrany (pdf, 1,05 MB)
 
Prílohy
 
Okresný vestník (pdf, 1,04 MB)
Rozhodnutie OP (pdf, 106 kB)
Vyhláška (pdf, 178 kB)