Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Sirk - Železník

Zásady ochrany PZ Sirk - Železník

Pamiatková zóna Sirk - Železník - Zásady ochrany pamiatkového územia
 

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana Klasová
Hlavný riešiteľ: Ing. Ladislav Huňavý
Spoluriešitelia: Mgr. Katarína Damjanovová, Mgr. Gabriela Brezňanová PhD, Ing. Agáta Bystrianská, Ing. Viktor Graus, Ing. Anna Faturová, Ing. arch. Silvia Pavlová

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica, 2017

UPOZORNENIE:Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter!
Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica.

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.


TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Sirk - Železník - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 17,18 MB)
PZ Sirk - Železník - Záverečné ustanovenia (pdf, 832 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Historická mapa po 1850 (pdf, 1,28 MB)
Výkres č. 2 - Právny stav (pdf, 728 kB) 
Výkres č. 3 - Širšie vzťahy (pdf, 1,05 MB)
Výkres č. 4 - Rozbor pamiatkových hodnôt (pdf, 1,46 MB)
Výkres č. 5 - Zásady ochrany PZ (pdf, 1,33 MB)