Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Martin

Zásady ochrany PZ Martin

Pamiatková zóna Martin
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Žilina: Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Zodpovední riešitelia: Ing. arch. Karol Ďurian, Ing. arch. Milan Marček
Autorská spolupráca: Mgr. Martin Furman PhD, Ing. Bc. Miroslava Šichtová, Mgr. Adriana Reťkovská, PhDr. Jana Slameňová
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA - pracovisko Martin, Námestie S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin, 2012

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina - pracovisko Martin, Námestie S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin.
Prechod na kontakty KPU
 

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Martin - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 6,39 MB)
PZ Martin - Záverečné ustanovenia (pdf, 649 kB)

MAPY:
Základný informatívny výkres (pdf, 1,60 MB)
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (pdf, 9,07 MB)
Výkres č. 2 - Slohová analýza objektov (pdf, 4,88 MB)
Výkres č. 3 - Stavebno-technický stav objektov (pdf, 2,62 MB)
Výkres č. 4 - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov v pamiatkovom území (pdf, 6,25 MB)
Výkres č. 5 - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 6,24 MB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Martin - Fotodokumentácia (pdf, 10,93 MB)

PRÍLOHY:
Historické mapy (pdf, 4,39 MB)