Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Tatranská Lomnica

Zásady ochrany PZ Tatranská Lomnica

Pamiatková zóna Tatranská Lomnica
Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva Semanová
Spracovali a zostavili: Ing. arch. Daniela Maximová, Ing. Iveta Lačná, Ing. Eva Semanová, Dr. Gabriel Lukáč
Spolupráca: Bc. Alena Olekšáková, Mgr. Maroš Semančík 
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2007 - 2008

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Tatranská Lomnica - Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia (pdf, 2,52 MB)
PZ Tatranská Lomnica - Záverečné ustanovenia (pdf, 70 kB)  

MAPY:
Výkres č. 1 - Historická mapa parcelácie z roku 1896 (pdf, 429 kB)
Výkres č. 2 - Historická mapa parcelácie upravená (medzi rokom 1914-1920) (pdf, 255 kB)
Výkres č. 3 - Historická mapa 3 (pdf, 348 kB) , Historická mapa 3 - legenda (pdf, 47 kB)
Výkres č. 4 - Kópia katastrálnej mapy z pôvodného merania v r. 1869 reambulovanej v r. 1931 (pdf, 287 kB) , Historická mapa 4 - legenda (pdf, 46 kB)
Výkres č. 5 - Výkres širších vzťahov 1 (pdf, 86 kB)
Výkres č. 6 - Výkres širších vzťahov 2 (pdf, 328 kB)
Výkres č. 7 - Analýza stavebného vývoja pamiatkového územia (pdf, 260 kB)
Výkres č. 8 - Rozbor pamiatkových hodnôt a zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 1,00 MB)
Výkres č. 9 - Ortofotomapa územia (pdf, 337 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Tatranská Lomnica - Fotodokumentácia, časť I. (pdf, 6,44 MB)
PZ Tatranská Lomnica - Fotodokumentácia, časť II. (pdf, 8,55 MB)