Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Ľubica

Zásady ochrany PZ Ľubica

Pamiatková zóna Ľubica

Krajský pamiatkový úrad Prešov
Hlavná 115, 080 01 Prešov

zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Pavol Jackovič
autorská spolupráca: Ing. Eva Semanová, Ing. arch. Iveta Bujnová, JUDr. Mgr. Gabriel Lukáč
 

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2015

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

 

TEXTOVÁ ČASŤ

Zásady ochrany Pamiatkového územia Ľubica (pdf, 2,52 MB)

Záverečné ustanovenia (pdf, 207 kB) 
 

MAPY

Výkres 1 - Širšie vzťahy (pdf, 1,11 MB) 

Výkres 2 - Hranica pamiatkového územia a národné kultúrne pamiatky (pdf, 671 kB) 

Výkres 3 - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov (pdf, 1,14 MB) 

Výkres 4 - Územný priemet zásad ochrany pamitakového územia (pdf, 1,06 MB) 

Výkres 5 - Historická katastrálna mapa z roku 1870, reambulovaná v roku 1930 (pdf, 5,22 MB)

 

FOTODOKUMENTÁCIA

Letecké snímky, uličné rady (pdf, 4,35 MB) 

Ulica generála Svobodu (pdf, 9,50 MB) 

Úzka, Bernoláková a Povstalecká ulica (pdf, 5,14 MB) 

Športová, Vrbovská a Kruhová ulica (pdf, 6,45 MB)

 

PRÍLOHY

Historické mapy (pdf, 6,00 MB) 

Súpis historických výplní (pdf, 7,00 MB)