Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Vyšný Medzev

Zásady ochrany PZ Vyšný Medzev

Pamiatková zóna Vyšný Medzev
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Košice: Ing. Kristína Markušová
Kolektív spracovateľov: Ing. arch. Eva Šmelková - zodpovedný riešiteľ, Ing. arch. Radoslav Mokriš - riešiteľ, PhDr. Anton Karabinoš - archeológia, Ing. Vladimír Sobota - historická zeleň
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD KOŠICE - pracovisko Rožňava, Betliarska 6, 048 01 Rožňava, 2009

UPOZORNENIE:Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Košice - pracovisko Rožňava, Betliarska 6, 048 01 Rožňava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Vyšný Medzev - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 1,06 MB)
PZ Vyšný Medzev - Záverečné ustanovenia (pdf, 833 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (pdf, 279 kB)

Výkres č. 2 - Vymedzenie územia (pdf, 689 kB)

Výkres č. 3 - Zásady ochrany (pdf, 701 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
Funkčné využitie pamiatkového územia (pdf, 157 kB)
Historický a stavebný vývoj územia (pdf, 391 kB)
Národné kultúrne pamiatky (pdf, 432 kB)
Pamiatkové hodnoty územia 1 (pdf, 191 kB)
Pamiatkové hodnoty územia 2 (pdf, 212 kB)
Pamiatkové hodnoty územia 3 (pdf, 247 kB)
Zásadné urbanistické vývojové etapy (pdf, 376 kB)