Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Vrbov

Zásady ochrany PZ Vrbov

Pamiatková zóna Vrbov

Krajský pamiatkový úrad Prešov
Hlavná 115, 080 01 Prešov

zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Pavol Jackovič
autorská spolupráca: Ing. Eva Semanová, JUDr. Mgr. Gabriel Lukáč

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2014

PDF súbory sa otvárajú do nového okna

TEXTOVÉ ČASTI:

Zásady ochrany Pamiatkového územia Vrbov (pdf, 1,67 MB)

Záverečné ustanovenia (pdf, 216 kB)

MAPY:

Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (pdf, 432 kB)

Výkres č. 2 - Hranica pamiatkového územia a národné kultúrne pamiatky (pdf, 200 kB)

Výkreš č. 3 - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov (pdf, 312 kB)

Výkres č. 4 - Územný priemet zásad ochrany pamiatkového územia (pdf, 339 kB)

Výkreš č. 5 - Historická katastrálna mapa z roku 1869 (pdf, 2,53 MB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:

Fotografická dokumentácia (pdf, 6,28 MB)

Prílohy:

Historické mapy (pdf, 5,88 MB)