Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Veľká Tŕňa

Zásady ochrany PZ Veľká Tŕňa

Pamiatková zóna Veľká Tŕňa
Zásady ochrany pamiatkového územia
 

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Košice: Ing. Kristína Markušová
Spracovatelia: Ing. arch. Pavol Hriň, Hedviga Fraňová
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD KOŠICE, Hlavná 25, 040 01 Košice, 2010

UPOZORNENIE:Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Veľká Tŕňa - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 454 kB)
PZ Veľká Tŕňa - Záverečné ustanovenia (pdf, 31 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (pdf, 4,43 MB)
Výkres č. 2 - Právny stav (pdf, 4,78 MB)
Výkres č. 3 - Datovanie NKP a objektov (pdf, 4,79 MB)
Výkres č. 4 - Stavebno-technický stav (pdf, 4,79 MB)
Výkres č. 5 - Funkčné využitie (pdf, 4,79 MB)
Výkres č. 6 - Stav pamiatkových hodnôt NKP a objektov (pdf, 4,79 MB)
Mapová príloha (pdf, 2,41 MB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Veľká Tŕňa - Fotodokumentácia (pdf, 8,67 MB)