Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Šahy

Zásady ochrany PZ Šahy

Pamiatková zóna Šahy

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu: Ing. Anna Valeková
Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Zuzana Holičková
Spoluriešitelia: Mgr. Pavel Paterka (archeológia), Ing. Darina Ulrychová, CSc. (zeleň)
Fotodokumentácia: Zuzana Holičková, Anna Valeková
Záverečné korekcie: Anna Valeková
Dátum: 02/2014 – 12/2014

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD NITRA, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra

UPOZORNENIE:Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pramiatkovom úrade v Nitre, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra.

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

Textová časť:

Zásady ochrany Šahy 2014 - textová časť (pdf, 8,78 MB)

Záverečný protokol (pdf, 321 kB)

Historická dokumentácia:

Historická dokumentácia (pdf, 1,24 MB)

Fotodokumentácia:

Historická fotodokumentácia (pdf, 5,46 MB)

Fotodokumentácia súčasného stavu (pdf, 3,55 MB)

Výkresová dokumentácia:

Hranica pamiatkovej zóny (pdf, 846 kB)

Širšie vzťahy (pdf, 1,49 MB)

Historický urbanistický vývoj (pdf, 1,83 MB)

Slohová analýza objektov (pdf, 0,91 MB)

Stavebno - technický stav objektov (pdf, 871 kB)

Zásady ochrany pamiatkovej zóny (pdf, 1,21 MB)

Historická katastrálna mapa z roku 1871 (pdf, 215 kB)

Evidenčné listy:

Evidenčné listy (pdf, 7,19 MB)