Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Kremnické Bane

Zásady ochrany PZ Kremnické Bane

Pamiatková zóna Kremnické Bane
Zásady pamiatkovej starostlivosti pre vidiecku pamiatkovú zónu

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana Klasová
Vypracovala: Ing. arch. Jarmila Maršálková
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica, 1994-1995

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Kremnické Bane - Zásady pamiatkovej starostlivosti pre vidiecku PZ (pdf, 5,20 MB)
PZ Kremnické Bane - Záverečné ustanovenia (pdf, 51 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Stavebno-technický stav objektov (jpg, 2,63 MB)
Výkres č. 2 - Použité stavebné materiály, výplne na objekty (jpg, 3,32 MB)
Výkres č. 3 - Zeleň, materiálovo-tvarové riešenie oplotenia (jpg, 2,98 MB)
Výkres č. 4 - Archívny materiál - zahustenie obce (jpg, 3,53 MB)
Výkres č. 5 - Schématický plán pôvodnej zástavby (jpg, 2,65 MB)
Výkres č. 6 - Širšie vzťahy (jpg, 3,17 MB)
Výkres č. 7 - Zásady pamiatkovej starostlivosti (jpg, 3,67 MB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Kremnické Bane - Zoznam fotodokumentácie (pdf, 532 kB) 
PZ Kremnické Bane - Fotodokumentácia (pdf, 1,66 MB)