Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Nitra

Zásady ochrany PZ Nitra

Pamiatková zóna Nitra - Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu: Ing. Anna Valeková
Zodpovední riešitelia: Ing. arch. Rudolf Viršík, PhD. (vyhodnotenie územia) a Ing. Anna Valeková (zásady ochrany) 
Spoluriešitelia: Mgr. Tatiana Danieličová, Ing. arch. Eva Gažiová, Ing. arch. Zuzana Holičková, Mgr. Imrich Tóth (architektúra), Mgr.Peter Bisták (archeológia), Ing. Darina Ulrychová, CSc. (historická zeleň)

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD NITRA, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pramiatkovom úrade v Nitre, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra, Prechod na kontakty KPU

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Nitra - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 2,90 MB)
PZ Nitra - Záverečné ustanovenia (pdf, 341 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (pdf, 7,00 MB)
Výkres č. 2 - Vývoj urbanistickej a sídelnej štruktúry (pdf, 3,36 MB)
Výkres č. 3 - Slohová analýza (pdf, 4,51 MB)
Výkres č. 4 - Stavebno-technický stav objektov (pdf, 4,33 MB)
Výkres č. 5 - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 5,85 MB)

FOTOGRAFIE: 
PZ Nitra - Historické mapy (pdf, 3,02 MB)
PZ Nitra - Historické rytiny (pdf, 1,03 MB)

PZ Nitra - Historické fotografie a pohľadnice:
Sektor A (pdf, 5,65 MB)
Sektor B (pdf, 6,81 MB)
Sektor D (pdf, 4,26 MB)
Sektor G a I (pdf, 2,38 MB)
Sektor J (pdf, 1,98 MB)
Sektor K (pdf, 5,53 MB)
Sektor M |O| (pdf, 2,84 MB)
Sektor N |M,O| (pdf, 3,52 MB)
Sektor O |M| (pdf, 3,74 MB)
Súpis všetkých sektorov (pdf, 159 kB)
PZ Nitra - Diaľkové pohľady (pdf, 0,96 MB)

PZ Nitra - Interiérové pohľady
Sektor A (pdf, 4,46 MB)
Sektor B (pdf, 2,27 MB)
Sektor D (pdf, 2,22 MB)
Sektor E (pdf, 1,33 MB)
Sektor F (pdf, 333 kB)
Sektor G (pdf, 789 kB)
Sektor I (pdf, 2,40 MB)
Sektor J (pdf, 1,71 MB)
Sektor K (pdf, 2,90 MB)
Sektor M (pdf, 4,81 MB)
Sektor N (pdf, 2,41 MB)
Sektor O (pdf, 6,69 MB)
Súpis všetkých sektorov (pdf, 1,09 MB)

EVIDENČNÉ LISTY:
Sektor A (pdf, 13,60 MB)
Sektor B (pdf, 1,58 MB)
Sektor D (pdf, 3,33 MB)
Sektor E (pdf, 6,10 MB)
Sektor F (pdf, 2,01 MB)
Sektor G (pdf, 2,71 MB)
Sektor I (pdf, 8,43 MB)
Sektor J (pdf, 751 kB)
Sektor K (pdf, 5,67 MB)
Sektor M (pdf, 11,10 MB)
Sektor N (pdf, 6,70 MB)
Sektor O (pdf, 3,32 MB)
NKP - Plastiky a drobná architektúra (pdf, 3,19 MB)
Ostatné plastiky a drobná architektúra (pdf, 888 kB)