Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Hodruša - Hámre

Zásady ochrany PZ Hodruša - Hámre

Pamiatková zóna Hodruša - Hámre, časť Banská Hodruša - Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana Klasová
Hlavní riešitelia: Ing. arch. Andrea Nižňanská,
Ing. Anna Faturová
Spracovatelia: Mgr. Andrea Gregová, Ing. arch. Marcel Mészáros, Mgr. Zdenko Rusko, Ing. arch. Boris Benč

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica, 2015

UPOZORNENIE:Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica.

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.


TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Hodruša - Hámre - Zásady ochrany pamiatkového územia  (pdf, 13,95 MB)
PZ Hodruša - Hámre - Záverečné ustanovenia (pdf, 472 kB)


MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (pdf, 1,67 MB)
Výkres č. 2 - Rozbor pamiatkových hodnôt (pdf, 2,19 MB)
Výkres č. 3 - Technické diela (pdf, 1,24 MB)
Výkres č. 4 - Historická mapa (pdf, 3,78 MB)
Výkres č. 5 - Zásady ochrany PZ (pdf, 2,10 MB)
Výkres č. 6 - Právny stav (pdf, 1,28 MB)


GRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Hodruša Hámre - 1. vojenské mapovanie (pdf, 342 kB)
PZ Hodruša Hámre - 2. vojenské mapovanie (pdf, 218 kB)
PZ Hodruša Hámre - Výseč A rok 1774 (pdf, 311 kB)
PZ Hodruša Hámre - Výseč B rok 1774 (pdf, 291 kB)
PZ Hodruša Hámre - Výseč rok 1834 (pdf, 331 kB)
PZ Hodruša Hámre - Pôdorys profil 1834 (pdf, 311 kB)
PZ Hodruša Hámre - Banská mapa 19-20.stor. (pdf, 2,73 MB)
PZ Hodruša Hámre - Výkres oceľového mostu Lill (pdf, 361 kB)


ĎALŠIE PRÍLOHY:
PZ Hodruša Hámre - Tabuľky objektov (pdf, 5,07 MB)