Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Smolník

Zásady ochrany PZ Smolník

Pamiatková zóna Smolník - Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Košice: Ing. Kristína Markušová
Kolektív spracovateľov: Ing. arch. Eva Šmelková,
Ing. arch. Miroslav Timár, Ing. arch. Róbert Kiráľ, Mgr. Martin Horváth - archeológia, Ing. Vladimír Sobota - historická zeleň
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD KOŠICE - pracovisko Rožňava,
Betliarska 6, 048 01 Rožňava, 2017

UPOZORNENIE:Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Košice - pracovisko Rožňava, Betliarska 6, 048 01 Rožňava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Smolník - Zásady ochrany pamiatkového územia  (pdf, 1,46 MB)
PZ Smolník - Záverečné ustanovenia (pdf, 501 kB)


MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (pdf, 2,88 MB)
Výkres č. 2 - Právny stav (pdf, 3,82 MB)
Výkres č. 3 - Rozbor pamiatkových hodnôt (pdf, 3,63 MB)
Výkres č. 4 - Návrh zásad ochrany (pdf, 3,63 MB)


FOTOGRAFIE:
PZ Smolník - Chránené diaľkové pohľady (pdf, 628 kB)
PZ Smolník - Chránené pohľady v interiéri sídla (pdf, 2,73 MB)
PZ Smolník - Priestorové dominanty (pdf, 1,02 MB)
PZ Smolník - Pohľady z veže hlavnej dominanty (pdf, 1,19 MB)
PZ Smolník - Historické fotografie (pdf, 2,14 MB)
PZ Smolník - Historické mapy (pdf, 3,79 MB)


PRÍLOHY:
PZ Smolník - Národné kultúrne pamiatky (pdf, 1,93 MB)
PZ Smolník - Objekty vytypované na vyhlásenie za NKP (pdf, 1,36 MB)
PZ Smolník - Objekty s pamiatkovými hodnotami (pdf, 2,57 MB)
PZ Smolník - Zeleň s pamiatkovými hodnotami (pdf, 1,43 MB)
PZ Smolník - Rezervné plochy (pdf, 917 kB)
PZ Smolník - Objekty s rušivými prvkami (pdf, 1,17 MB)
PZ Smolník - Súpis parciel (pdf, 101 kB)
PZ Smolník - Vyhláška o vyhlásení PZ z roku 1997 (pdf, 856 kB)