Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Sobotište

Zásady ochrany PZ Sobotište

Pamiatková zóna Sobotište - Habánsky dvor
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Trnava: Ing. arch. Gabriela Kvetanová 
Vypracoval: Mgr. Ján Čáni
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD TRNAVA, Cukrová 1, 917 01 Trnava, 2006

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna. 

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Sobotište-Habánsky dvor - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 357 kB)
PZ Sobotište-Habánsky dvor - Záverečné ustanovenia (pdf, 368 kB)  

MAPY:
PZ Sobotište-Habánsky dvor - Zásady ochrany pamiatkového územia - grafická časť (pdf, 2,77 MB)
Výkres č. 1 - Vymedzenie územia - širšie vzťahy (jpg, 5,70 MB)
Výkres č. 2 - Vyhodnotenie objektovej skladby a súčasného stavu využitia územia (jpg, 6,33 MB)
Výkres č. 3 - Vyhodnotenie veku a stavebno-technického stavu objektov (jpg, 5,80 MB)
Výkres č. 4 - Vyhodnotenie pamiatkových hodnôt územia - zásady pamiatkovej ochrany (jpg, 6,61 MB)
Výkres č. 5 - Výrez z katastrálnej mapy obce s vyznačeným územím (jpg, 6,18 MB)
Výkres č. 6 - Pozemková mapa z roku 1900 (jpg, 1,59 MB)
Výkres č. 7 - Historická mapa - Prvé vojenské mapovanie (jpg, 903 kB)
Výkres č. 8 - Historická mapa - Druhé vojenské mapovanie (jpg, 712 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Sobotište-Habánsky dvor - Fotodokumentácia (pdf, 2,41 MB)

PRÍLOHY:
Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu Trnava č. 1/1999 (pdf, 3,00 MB)